Fundacja, pomagająca 

bezdomnym kotom w Gdańsku

Kotella

FUNDACJA KOTELLA